Creidim thú: An tábhacht a bhaineann le do ról mar éisteoir tábhachtach i gcás an mhí-iompair.  

Tá a fhios againn ón suirbhé ar Thaithí Gnéis a rinne Toiliú Gníomhach (ActiveConsent) agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) gur tharla foréigean gnéis agus ciapadh gnéis do chodán ard de na mic léinn atá i gcoláistí na hÉireann.  

%

baineann

%

fireann

%

neamh-dhénártha

(os coinn): % de mhic léinn ar tharla ciapadh gnéis de chineál éigin dóibh ó thosaigh siad sa choláiste.  

%

baineann

%

fireann

%

neamh-dhénártha

na cúiseanna nár inis mic léinn d’aon duine faoi eachtra diúltach gnéis a tharla dóibh   

Bíonn an-fhaitíos ar dhaoine a mbaineann coir agus ciapadh gnéis dóibh labhairt le daoine eile faoin rud a tharla. Tá a fhios againn ón taighde a rinneamar go bhfuil cúiseanna go leor ann nach dteastódh ó dhuine dada a rá faoi eachtra diúltach ghnéis a tharla dó.  

Tá an-tábhacht ag baint leis an méid a tharlaíonn an chéad uair a n-insíonn duine faoi eachtra mí-iompair gnéis a tharla dó. Má léiríonn an t-éisteoir dearcadh diúltach d’fhéadfadh an-bhaint bheith aige seo leis an gcaoi a mbraitheann an duine faoin eachtra agus freisin leis an mbealach a mbíonn siad ag déileáil leis ina dhiaidh sin.  

Ar an lámh eile, má thugann tú le fios go gcreideann tú iad agus go bhfuil tú sásta tacú leo d’fhéadfadh sé seo an-difríocht go deo a dhéanamh, agus d’fhéadfadh go gcuideodh sé leo déileáil níos fearr leis an rud a tharla.(b’fhéidir go spreagfadh sé iad le gearán a dhéanamh faoin eachra)  

Céard a theastaíonn uait a dhéanamh anois?

Eolaire náisiúnta tacaíochtaí

Tóg d’eolas

Tóg an modúl foghlama