Thug an Suirbhé Náisiúnta ar Thaithí Gnéis (Sexual Experience Survey) a rinne Toiliú Gníomhach (Active* Consent) agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI)  sa bhliain 2020…

le fios gur do dhlúthchara a d’inis 79% de na mic léinn coláiste, a dúirt gur tharla mí-iompar gnéis dóibh (éigniú, ionsaí gnéis, ciapadh gnéis), faoin rud a tharla. 

 

Céard a dhéanfá, mar phointe tosaigh, dá ndéarfadh cara de do chuid leat gur tharla mar seo dóibh? Mac léinn nó chomhghleacaí, b’fhéidir?   

Céard a mheasann tú a déarfá leo? Cá ndéarfá leo dul?  

Tosaigh anseo.   

 

Creídim thú

An tábhacht a bhaineann le do ról mar éisteoir tábhachtach i gcás an mhí-iompair. 

Céard a theastaíonn uait a dhéanamh anois?

Eolaire náisiúnta tacaíochtaí

Tóg d’eolas

Tóg an modúl foghlama